Skip to content

Belastingvrij schenken

De Zwaan Cultureel heeft de status van Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar. Als particulier mag u, in geval van een Culturele ANBI, in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Als ondernemer mag u bij de aangifte 1,5 keer het bedrag aftrekken.

De Belastingdienst maakt onderscheid tussen gewone giften en periodieke giften.

  • Gewone gift. U besluit ieder jaar opnieuw over deze gift. Gewone giften zijn aftrekbaar wanneer het totale bedrag van uw giften meer is dan een bepaald inkomensafhankelijk drempelbedrag. U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan een bepaald maximum.
  • Periodieke gift. U legt zich voor tenminste 5 jaar vast om jaarlijks een bepaald bedrag te schenken. Dat kan met een schriftelijke overeenkomst. Periodieke giften kennen geen drempelbedrag en zijn altijd aftrekbaar.
    In geval van een verhoging voor een Culturele ANBI geldt voor particulieren wel een maximum van deze verhoging van € 1.250.- als totaal voor beide categorieën. Formulier periodieke gift belastingdienst
  • Legaten. De Zwaan Cultureel komt als Culturele ANBI ook in aanmerking voor een vrijstelling van de heffing van het recht van schenking en het recht van successie.

Opmerking: de tenaamstelling van De Zwaan Cultureel bij de Belastingdienst is: Stichting Vrienden van de Zwaan Cultureel. 

RSIN: 819832480
KvK: 34310015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top