skip to Main Content

Kaartverkoop

 • Kaartenverkoop uitsluitend via de website; geen verkoop aan de zaal
 • Ook voor toegang tot de Open Podium-avond dient een reservering via de website gemaakt worden. Spontane inloop is niet mogelijk
 • U kunt 1 gratis drankje voor de voorstelling mee de zaal innemen (indien is toegestaan dat de horeca open is)
 • Er is geen pauze tijdens de voorstellingen
 • Bezoekers die met elkaar een huishouden vormen, kunnen bij elkaar zitten. Dit gaat op basis van vertrouwen. De Zwaan Cultureel kan dit niet controleren.

Entree

 • Bij binnenkomst dorpshuis draagt iedereen een mondmasker. In de zaal, gezeten op een stoel, mag dit af
 • Controle tickets bij ingang dorpshuis (houd 1,5 meter afstand)
 • Neem uw jas en drankje mee de zaal in; er is geen gelegenheid om in de foyer een drankje te drinken
 • U krijgt een stoel toegewezen; jas over of onder uw stoel
 • Blijf op uw plek zitten
 • Bij het Open Podium worden drankjes uitgeserveerd (indien toegestaan is dat de horeca open is). Betalen uitsluitend met PIN

Na afloop voorstelling

 • Niet roepen of schreeuwen bij het eindapplaus
 • Verlaat dorpshuis via nooddeur op aanwijzing van de zaalbeheerder
 • Er is geen gelegenheid voor een drankje achteraf. De bar in het dorpshuis is gesloten

Algemene regels

 • Ontsmet je handen bij binnenkomst
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Hoest in je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik direct weg
 • Toiletbezoek 1 persoon per keer
  • Ontsmet deurklink en spoelknop voor en na elk toiletbezoek
  • Sluit klep toilet voor doorspoelen
  • Was je handen grondig na elk toiletbezoek

 

Back To Top